Wednesday, August 3, 2011

sampai masa lakukan.

Masa berteman pun sudah,masa berjalan pun sudah,kini mahukan masa bersendiri.
Bersendiri bersama diri.Sendiri tak punya apa,mencari,mengenali sesuatu yang baru,yang bukan mudah diterima.
Sendiri yang mencari tujuan hidup.Apa yang perlu dilakukan dalam hidup.
Apa yang seharusnya dilaksanakan dalam hidup.
Hati kalian cuba diusikkan dengan seadilnya.Rasanya sudah cukup.
Tak akan rapuh seni yang telah dibina,kalau kena dengan iramanya.
Tiada apa lagi.
Sampai satu masa,dengan harapan kaukan suka apa yangku suka.
Ingat,nasib hidup serupa rollercoster.
Bila-bila boleh naik dan turun.

S.R

No comments:

Post a Comment